Uitgang doolhoven

1. Uitgang doolhof primaire afweer

Stap 1 Herkennen van de primaire afweer
Stap 2 Ontmaskeren als een illusie
Stap 3 De primaire afweer afserveren
Stap 4 Terug naar het symbool gaan
Stap 5 De angel in het symbool opsporen
Stap 6 De angel uitvergroten
stap 7 De oude pijn toelaten

Deze 7 stappen zijn niet direct gericht op je gedrag in het heden. De stappen focussen in eerste instantie op je waarneming, gedachten en gevoelens.

Dat gedrag is echter wel belangrijk om uit de greep van de primaire afweer te komen. Het is dan van belang je gedrag in de gaten te houden en meestal het tegenovergestelde te doen van wat je door je primaire afweer wordt ingegeven.

Dikwijls zijn we door de primaire afweer geneigd ons uit de situaties terug te trekken, ons in ons holletje te verstoppen. Doe dat dus niet.

Zet eerst de zeven stappen en doe daarna in het heden het tegengestelde van wat je had willen doen vanuit je primaire afweer.

Stap 1 Herkennen van de primaire afweer
Voel je je je lamlendig apatisch zonder puf? Heb je moeite je te concentreren.
Stap 2 Ontmaskeren als een illusie

Er is oude pijn geraakt door een symbool.

Je aandacht wordt nu misleid in de richting van een illusie.

Het is niet waar!dat als doel dient je weg te houden van verdrongen pijn die geraakt is. Het onbewuste functioneert vanuit de veronderstelling dat het toelaten van oude pijn nog steeds levensbedreigend is.Het meent dat het gevaar in het heden zit, dat het toelaten van oude waarheid te veel voor ons zou zijn en dat we dat niet zouden aankunnen.

Het haalt twee dingen door elkaar: de toestand van het afhankelijke en kwetsbare kind dat zich dag in dag uit in de bedreigende situatie waarin zijn basisbehoeften niet worden vervuld, moet staande zien te houden en dat van de onafhankelijke volwassene die in zijn basisbehoeften kan voorzien en de levensbedreigende situatie heeft overleefd.

Stap 3 De primaire afweer afserveren

Je bedankt hierbij de afweer met respect en je vertelt hem dat hij kan gaan, dat je hem niet meer nodig hebt. Het is belangrijk dit met respect te doen. We krijgen nu weer de macht terug over onze aandacht.

Stap 4 Terug naar het symbool gaan
Het symbool kunnen we vinden door ons af te vragen wanneer onze nare gevoelens precies zijn begonnen en wat er vlak daarvoor is gebeurd.

Stap 5 De angel in het symbool opsporen
Elk symbool heeft een angel. De angel is dat deel van het symbool dat een directe reflectie is van de oude verdrongen realiteit.

Vraag je af wat je raakt.

Het is de onbewuste perceptie van de angel die heeft geleid tot het afgaan van het alarm van de amygdala.
Het gaat om het opsporen van je gevoelens over de situatie en niet over je gedachten en oordelen.

Stap 6 De angel uitvergroten

Richt je aandacht op het gevoel. Stel je de situatie zo afschuwelijk mogelijk voor, tot in het extreme. Daardoor zul je de oude pijn sterker naar boven voelen komen.

Terwijl je dit doet realiseer je je dat je dit doet om de oude pijn naar boven te halen, terwijl je weet dat je dit doet.

Stap 7 De oude pijn toelaten

Als je je volledig, liefst met je ogen dicht, concentreert op de angel terwijl je die uitvergroot zul je merken dat de oude pijn als vanzelf in je lichaam naar boven komt.

Blijf je erop concentreren en laat hem zo groot mogelijk worden.

2.Uitgang doolhof valse hoop

Stap 1 herkennen van de valse hoop
Stap 2 De valse macht niet uiten of stoppen met het uiten ervan.
Stap 3 De valse hoop formuleren
Stap 4 De valse hoop laten instorten
Stap 5 De oude pijn toelaten.

3.Uitgang doolhof valse macht

Stap 1 herkennen van de valse macht

Zoals gezegd is het niet zo moeilijk irritatie, woede of razernij te herkennen.

Het probleem met valse macht is echter dat we als het ware vertikken hem als afweer te bestempelen op het moment dat we erdoor bevangen zijn geraakt. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe groot deze valkuil is. Het is verleidelijk om in je boosheid te blijven geloven. Maar dit is toch echt te erg hierover moet ik wel boos worden.

Wat we dan vergeten is dat de heftigheid van onze reactie wijst op de werking van een symbool in de situatie, dat de situatie oude pijn heeft geraakt en dat we ons daartegen verdedigen met behulp van irritatie, woede of razernij.

Het feit dat onze boosheid een teken van afweer tegen oude pijn is wil niet zeggen dat er in het heden helemaal niets aan de hand zou zijn. Er kan wel degelijk in het heden iets vervelends aan de hand zijn waar wat aan gedaan wordt.

Zolang je echter boosheid of iets dergelijks voelt, handel je vanuit afweer en niet vanuit je volwassen bewustzijn. In de meeste gevallen waarin boosheid, irritatie gevoeld worden is het beter niets te zeggen en te voelen wat er met je gebeurt, totdat je de ander kunt aanspreken vanuit compassie.

Uitspraken die duiden op valse macht:
Graag of niet
Als het zo moet dan hoeft het niet meer
Wie denkt hij wel is om dat te beweren?
Wat dom om dat zo aan te pakken, hij zou beter moeten weten.
Verwijt op verwijt…..

Stap 2 De valse macht niet uiten of stoppen met het uiten ervan.
Niets zeggen, maar voelen!

Stoppen met valsemachtgedrag. Je stopt de actiepotentiaal in de hersenen voordat deze overgaat in de handeling door je vetorecht te bepalen.

Stap 3 De angel opsporen en uitvergroten

Je vraagt je af wat je het ergst vindt aan het symbool. Wat stoort mij het meeste aan zijn gedrag. Wat maakt mij het kwaadst aan…..

Je gebruikt het symbool om toegang te krijgen tot oude pijn.

Symbool: Vriend, vriendin
Angel:Dat hij of zij….alleen maar aan zichzelf denkt.

Als je eenmaal de angel hebt gevonden, voel je dat aan een lichamelijke reactie.. Je voelt dan dat er verdriet geraakt wordt. Dat kan een heftige reactie zijn, maar soms voel je eerst ook niet meer dan een lichte trilling. Richt dan al je aandacht, concentreer je erop en vergroot hem uit.

Stap 4 De aandacht van het symbool losmaken en op jezelf richten.

Als je de angel hebt gevonden en uitvergroot maak je aandacht dan heel bewust los van het symbool en richt hem op jezelf. Vraag jezelf af hoe het voelt als je de angel ten volle op je in laat werken. Hoe is het om zo behandeld te worden. Hoe voelt dat? Wat doet dat met mij?

Richt je op je lichaam en wat daar gebeurt. Beeld je in dat je de passieve ontvanger van het gedrag van de ander bent. Het gedrag komt op je af en je kunt er niets aan doen, je laat het ten volle op je inwerken zonder je ertegen te verzettten en je blijft je richten op hoe dat voelt wat dat met je doet. Je bent bij jezelf als slachtoffer van wat er op je afkomt, je bent niet meer gericht op het symbool.

Stap 5 De oude pijn toelaten.
Zorg dat je je bevindt in een geschikte omgeving ergens waar je alleen bent, of wacht tot een moment dat je alleen kunt zijn.

Let erop dat je bij oude pijn niet in primaire afweer terecht komt. Als dat gebeurt ga terug naar stap 3.

Je hoeft nu alleen de oude pijn verder toe te laten op een gedisidentificeerde manier.. Geef het gevoel alle ruimte die het wil innemen in je lichaam, beperk of onderdruk het niet. Blijf je op je gevoel concentreren, terwijl je je realiseert dat wat je voelt, oude pijn is en je er bovendien bewust van bent hoe klein en kwetsbaar je je voelt.Dan is de kans groot dat er spontaan herinneringen al dan niet in vorm van beelden, naar boven komen.

Dit gevoel is niet levensbedreigend meer het is oud, voorbij en kan mij geen kwaad meer doen.