Tekort bestaat niet

Ik word zo blij van het idee dat tekort niet bestaat. Deze blog zal gaan over hoe je tekort kunt omzetten in overvloed.

Afgelopen woensdagavond was ik bij een bijeenkomst van de PvdA Zaanstreek over een mogelijk Zaans basisinkomen als alternatief voor de bijstand. Wat mij opviel was de houding dat er niet genoeg geld zou zijn, maar anderzijds zou dit geld er wel zijn. Maar het gaat niet werkelijk of het geld er wel of niet zou zijn. In mijn ogen is het geld er. Waarom? Dat ga ik nu uitleggen.

Tekort betekent het gemis van iets. Maar in werkelijkheid bestaat het missen van iets niet. Alleen als je de fysieke ervaring als waarheid of werkelijkheid neemt zul je dit als realiteit ervaren. Maar het is niet echt.

In een meeting van mijn leraar Angelo Vasalos wordt gesteld dat de Absolute Realiteit ten diepste Pure Potentialiteit is. In Potentie in de Realiteit is Nu. Alles is er al.

Missen verwijst naar het Hart. Missen is Liefde, naar Verlangen. Je verlangt naar iets en dat is in jouw hart te ervaren. Het Hart is de drijvende kracht, de verlichte drive om alles te realiseren. Als je contact hebt met je hart kan er nooit gemis bestaan. Alleen in je denken kan je gemis ervaren, omdat je ervaart dat het niet fysiek hier is. Maar in het Bestaan, in het Leven ontbreekt niets. Alles is al aanwezig. Het punt is dat je tv kanaal verkeerd ingesteld staat. Je moet je afstellen op een andere golflengte, daarop intunen en vanuit je hart te verlangen wat je wilt.

Als je nu opeens morgen een miljoen wilt ontvangen dan is dat niet realistisch. Je schiet dan voorbij aan datgene wat jij gelooft. Je versterkt dan het geloof over het ontbreken van die miljoen. Een stap voor stap aanpak is dan de realistische wijze. Op te merken is dat we geen geld willen, maar we willen doen wat we willen doen (Bentinho Massaro).

Belangrijk is om niet te blijven hangen in het gevoel, maar om ook werkelijk actie te gaan nemen. Ik zie (mind), ik voel (hart), ik doe (buik) en of handel.

Laten we terug gaan met onze aandacht naar de absolute Realiteit. Liefde is de bron van het bestaan en daarin willen we zijn. Die staat van het bestaan, het Leven is vreugdevol en bliss. De mogelijkheden zijn oneindig en al bestaand. Je rijkdom is al hier. het enige aan jou is om je erfenis op te eisen of te claimen.

Het bijzondere is dat in de Bijbel hier ook over gesproken wordt. Nu heb ik zelf helemaal niets met religie, maar door bestudering van de advaita Vedanta en te luisteren naar leraren wordt alles opeens heel helder. Vanuit mijn schooltijd heb ik dingen onthouden als uw Koninkrijk kome en iets over het claimen van je erfenis. Als ik in de Bijbel ga kijken dan wordt er gesproken over het volgende:

Een erfenis is een geschenk waar je niets voor hoeft te doen: je ontvangt het van een overleden persoon, van wie jij een erfgenaam bent. Door wedergeboorte ontvangen gelovigen wat Jezus bij zijn sterven aan het kruis heeft nagelaten: zijn leven. Deze erfenis wordt uitgekeerd na het sterven van de gelovige. De omvang van die erfenis is fabelachtig. Onze toekomstige erfenis is niet in geld of bezittingen uit te drukken, maar wel als het bestaan dat we zullen hebben in relatie tot Jezus en de positie die we zullen ontvangen in zijn Koninkrijk.

Ik neem bovenstaande tekst niet letterlijk. Maar de essentie ervan is dat als je wakker wordt in de essentie van wie jij bent: liefde dat dan de wedergeboorte plaats vindt. Als ik even alles door elkaar haal en me tot het bekeren richt dan betekent dat tot inkeer komen over je ware natuur: En aspecten daarvan zijn vreugde, bliss, pure potentie, overvloed, oneindige mogelijkheden, rijkdom etc. Dit alles is in je hart te ontdekken.

In de media en economie is sprake van schaarste: gebrek aan geld en banen….De werkelijkheid is echter dat er genoeg is voor iedereen. Waarom we dit nog niet leven is een gebrek aan inzicht in onze ware natuur.

Maar waarom creëren wij, rijke westerlingen, zo veel ervaringen van schaarste? stelt Arjan Blauw in zijn blog:

Ga maar na. We hebben zo tussen de val van de Muur en de kredietcrisis zo’n beetje de rijkste periode van onze wereldgeschiedenis meegemaakt. En hoe gingen we ermee om? We wilden vooral nog rijker worden. Onze definitie van het goed hebben verschoof naar meer hebben. We leefden daardoor midden in hele rijke jaren op de pof (en wisten dat). Ons hebben ging ten koste van schulden, een slechtere positie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en we namen een zware hypotheek op de grondstoffen van de aarde.

We zijn verslaafd aan meer om ons maar niet slecht te hoeven voelen, niet machtig, niet vermogend, niet incapabel etc. Het instand houden van een zelfbeeld en voorkomen van pijn in de vorm van kwetsbaarheid dient voorkomen te worden. Maar je kunt niet aan kwetsbaarheid ontkomen. Je kunt bijvoorbeeld een bal onder water duwen, maar dat kan niet voor eeuwig..De nare trekken en emoties komen altijd boven drijven……