Overlevingsstijl 5 Liefde en Seksualiteit

Liefde en seksualiteit:

Ze zijn erg energiek, aantrekkelijk en succesvol. Ze zijn de doeners, topacteuren en winnaars van de wereld, sporthelden,actrices. Ze voldoen echter nooit aan hun eigen verwachtingen. Enerzijds lijken ze vol van zelfvertrouwen maar aan de andere kant voelen ze zich alleen zo goed als hun laatste prestatie.Hun eigenwaarde is gebaseerd op uiterlijkheden en prestaties en derhalve voorwaardelijk.

Het basisthema is hartenpijn, het resultaat van niet bevestigde of afgewezen liefdevolle gevoelens voornamelijk van de tegenovergestelde sexe ouder. Een liefdesrelatie is heel moelijk voor ze.

Ontwikkeling van de liefde-seksualiteit overlevingsstijl

Degene die ontwikkelingstrauma oplopen in vroege stadia bewegen zich niet volledig naar de vijfde fase van ontwikkeling:
Verbindingstypes: die moeite hebben met nabij contact met andere mensen, blijven struggelen met dit basisconflict en kunnen daardoor niet werkelijk in beslag genomen worden aan de meer volwassen vraag van een volwassen liefdesrelatie.
Afstemmingstypes: die gefixeerd zijn op het verkrijgen van voeding en voedsel, zien liefde en seksualiteit door het prisma van een jeugdige wiens behoefte vervuld moet worden.
Vertrouwentypes: met hun behoefte aan te domineren en te controleren, zijn ze niet in staat tot een gelijkwaardige gezonde liefdesrelatie
Autonomietypes: wiens zorg het is om dominantie te vermijden en gecontroleerd te worden door anderen en degenen die moeilijkheden hebben met autenthiek te zijn en grenzen te zetten, zien liefdesrelaties als valkuilen waarin ze hun vrijheid en onafhankelijk verliezen.

Er zijn twee belangrijke tijdframes voor de liefde-seksualiteit overlevingsstijl. Vier tot 6 jaar en van 12 tot 15 jaar.

Moeilijkheden treden op tussen 4 en 6 jaar wanneer de ouders het kind afwijzen, ervoor schamen of het bestraffen voor hun opkomende sexuele expressie en nieuwsgierigheid.De ouders mogen hartexpressies aanmoedigen maar deizen terug bij ontluikende sexuele expressies en nieuwsgierigheid. Deze reactie dwingt kinderen af te splitsen van hun sexualiteit van hun expressies van liefde.

In essentie individueen met deze stijl ervaren afwijzing of verwonding gedurende de periode van sexuele ontwaking. In de pubertijd, de houding van de ouders tegenover het veranderende lichaam draagt significant bij aan de ontwikkeling van deze overlevingsstijl.

De puber’s seksuele ontwaking kan volkomen genegeerd worden of ontmoet worden met openlijke afwijzing, minachting, of afkeuring. Vaders van pubermeisjes hebben vaak moeite met het omgaan van het veranderende lichaam van het meisje en de transitie in vrouw zijn. Hoe een vader omgaat met deze transitie bepaalt een jong meisje haar gevoel van vrouwelijkheid. Als een vader zijn liefde en aandacht terugtrekt, dan ervaart het puberende meisje een diepe pijn die leidt tot een gevoel van schaamte over haar ontwikkelende lichaam en seksualiteit.

Overeenkomstig hoe moeders regeren op hun puberende zonen kan ook diepe schaamte bij jongens teweegbrengen.

Deze types groeien vaak op in een rigide familie waar sexuele ontwaking beoordeeld of veroordeeld wordt: expressies van liefde,tederheid en emoties worden niet openlijk gecommuniceerd en worden over gefronst.
In bepaalde families liefde is voorwaardelijk, gegrond op uiterlijkheden en prestaties. Als een gevolg daarvan, de ervaring van de puber van wat hun verteld wordt wat liefde is en hun relatie tot hun lichaam wordt verdraaid. Het ervaren van voorwaardelijke liefde en schaamte over seksualiteit heeft een terugslag op hoe ze relateren t.o.v. hun lichaam en naar intieme partners. Het integreren van liefde met seksualiteit creeert angst.

De liefde seksualiteit overlevingsstijl bij de volwassenen.

Als er een verkeerde afstemming plaatsvindt ten aanzien van individueen hun liefdes en seksuele behoeftes dan ontstaat er twee subtypes.
Het romantische subtype
Deze individueen romanticeren liefde en het huwelijk. Ze zijn met een open hart maar vaak afgesloten van hun seksualiteit en zijn er zelfs bang voor.Minder geintegreerde subtypes die afgesloten zijn van hun seksuele impulsen, kunnen zelfs morele kruisvaarders worden.

Het seksuele subtype
Individueen met het seksuele subtype hebben een neiging richting verleidingsgedrag als een manier om henzelf begeerlijk te maken. Ze zoeken naar aantrekkelijke partners om hun eigen zelfvertrouwen op te vullen en meten seksuele bevrediging met de frequentie in plaats van met de diepte. Door hun angst en vermijding van intimiteit heben ze vaak het gevoel niet in staat te zijn om liefdevol te zijn. Seksuele subtypes beschouwen zichzelf als seksueel vooruitstrevend en seksuele potentie en uitvoering zijn belangrijk voor hen. Hun verleiding is niet bedoeld voor controle zoals bij de vertrouwenstypes maar om ware intimiteit te voorkomen.

In een relatie ervaren ze een beginperiode van intense seksualiteit maar wanneer de mogelijkheid van een hartverbinding zich ontwikkelt dan verliezen ze seksuele interesse of verbreken ze de relatie.Ze zijn in staat om seksueel te zijn met vreemden maar niet met hun partners. Als de relatie vordert en de partner wordt minder een vreemde en meer als familie, dan kunnen de sexuele subtypes hun seksuele opwinding niet in stand houden. Ze gaan daarmee om door frequent andere relaties aan te gaan.

Sommigen blijven in relaties om hun behoefte naar liefde te vervullen, maar heben affaires om hun seksuele behoeftes te vervullen.

Identiteit
De identiteit van dit type is gebaseerd op uiterlijkheden en prestaties, hun hoogste prioriteit is om er goed uit te zien en om goed te presteren. Individueen met deze overlevingsstijl spenderen hun leven door te compenseren voor hun vroege hartbreuk en afwijzing door perfect proberen te zijn door zichzelf te perfectioneren.

Hun mantra is: ik zal zo perfect zijn, zo aantrekkelijk, dat iedereen zich aangetrokken tot hen voelt en dat ze nooit meer afwijzing hoeven te ervaren.

Doeners
Ze hebben de neiging om eerder te doen dan te voelen: ze wantrouwen emoties. De constante focus op doen helpt hen uit verbinding te blijven met hun emoties. Kwetsbaarheid proberen ze te vermijden en vinden ze een teken van zwakheid.

Relaties
Deze types focussen zich meer op de oppervlakte dan op de kern van de relatie, kiezen partners die hen goed weerspiegelen. Ze houden ervan zich te laveren in een narcistische gloed van hun partners goede looks en uitstraling en prestaties. Ze hebben een enorme angst voor kwetsbaarheid. Ze zijn zich bewust van sterke gevoelens van affectie voor hun partner maar laten een afgebakende terughoudendheid zien. als ze verwond zijn, dan laat hun starre trots zich zien, ze wachten op hun partner om verzoening te initialiseren. Daar ze een beeld gevormd hebben en er veel energie in heben gestoken dan hebben ze de angst dat niemand ooit van hen zou houden als hun gebreken geopenbaard zouden worden. ze zijn ook bang dat ze niet in staat zijn om van iemand te houden en ze vragen zich constant af of liefde wel mogelijk is.

Het is belangrijk te onthouden dat deze individueen intens verdriet en afwijzing ervaren hebben. Om afwijzing te vermijden houden ze zich terug ten aanzien van hun impulsen om zich te openen en uit te reiken. De onbewuste beslissing die ze als kinderen gemaakt hebben: ik zal nooit me meer door wie dan ook laten kwetsen en leidt hen tot afwijzing van anderen voordat zij afgewezen kunnen worden.

Ze komen in therapie met hun bezorgdheden over relaties.