Overlevingsstijl 4 Autonomie

Autonomie Overlevingsstijl

Autonomie en een gevoel van onafhankelijkheid zijn de kerncapaciteiten die gefaald hebben zich volledig te ontwikkelen bewonen deze overlevingstypes. Autonomie overlevingstypes zijn vaak aardig en openhartig, maar ze hebben de moeilijkheid grenzen te zetten.

Ze prijzen loyaliteit en zijn goede vrienden, maar ze zijn te gefocussed op het vermijden van conflicten en het pleasen van anderen zodat hun negatieve gevoelens niet naar buiten mogen komen.

Dit type mens is aardig met een open hart, maar moet grenzen zetten. Het type vermijdt conflicten en pleast anderen. Het is moeilijk om te weten waar ze staan met iemand.

Van de 18e maand tot het 2e jaar ontwikkelt zich de capaciteit voor onafhankelijkheid en autonomie. Een veel gehoorde uitspraak is zelf doen.

Ouders proberen hun kinderen te beschermen. Dit doen ze ter vermijding van vernedering en verlating.

Ze zijn superaardig: JA
Ze hebben een geheim zelf: Nee
Er is sprake van verborgen afwijzing.

Ze accepteren de eisen van de ouders maar intern houden ze het uit ter vermijding van controle. Feitelijk zeggen ze je hebt mijn lichaam. maar niet mijn ziel.

Het verkrijgen van liefde is de noodzaak tot pleasen ten koste van hun eigen autonomie. Er wordt niet gecommuniceerd. Het is kiezen voor jezelf of voor je ouders.

Er is sprake van een invasie, gecontroleerd worden waarbij ineenstorting plaats vindt. Er is angst voor kritiek, afwijzing en verlating. Er is sprake van het teruggetrokken kind dat angst heeft voor intimiteit. Angst voor invasie, controle en bemoedering.

Ze zijn bang om hun echte gevoelens te laten zien. Het is de Good Boy die Love verkrijgt. Als ik laat zien hoe ik me werkelijk voel, zul je niet van me houden en verlaat je me is de visie.

Het is belangrijk om voor jezelf op te staan.Vaak beschuldigen ze anderen voor het misbruik maken van hun goede natuur.Het spelen van de rol zorgt voor teleurstelling, afwijzing en boosheid.

Ze kunnen geen liefde voelen ook als mensen positief reageren op hun persoon. Ze staan frustraties toe die zich opbouwen zonder ze te adresseren. Er is sprake van een escapestrategie. Ze verlaten zonder confrontatie een relatie.

De druk van de ouders is geinternaliseerd.

Ze hebben een ambivalentie ten opzichte van authoriteit.

Ze zijn rebels.

Ze stellen uit en leggen druk op zichzelf.

Het is van belang op de innerlijke ambivalentie te wijzen.

De eigen autoriteit wordt opgegeven.

Ze focussen zich op wat ze moeten doen en verliezen verbinden wat ze werkelijk willen doen.

De angst van het kind is voor zichzelf op te staan , maar het heeft verlatingsangst.

Ze externaliseren hun worsteling.

Het aangeven van wat ze willen is onveilig, maar is de eigen verbinding.

Wees eerlijk en open en blijf in contact met je eigen onafhankelijkheid.

(Uitzitten, behoeften, willen, verwachtingen, projectie, gehoord, gevoeld worden, het willen van liefde, afwijzing)

Bron: Healing Development Trauma Dr. L. Heller.

Deze overlevingstijl herken ik in mijzelf niet.

Deze types zoeken macht en controle. Ze zijn competatief en denken dat de top bereiken hun behoefte zal bevredigen. Te leren vertrouwen ontbreekt bij hen.

Ze gebruiken boosheid, drugs, alcohol en in het ergste geval geweld om ervaringen van kwetsbaarheid en hulpeloosheid te vermijden.

Ze overleven op hun boosheid.

Ze associeren afhankelijkheid met gebruikt worden. Afhankelijkheid is basisch voor een kind en zij ervaren dit als pijnlijk.

Als volwassenen verwachten ze bedrog en daarom bedriegen ze als eerste.

Deze overlevingsstijl begint als ze ego waardering krijgen voor het vervullen van hun ouders ambitie. Kinderen adopteren een vals zelf, terwijl ze hun hechtingsrelatie met hun ouders berschermen. Ze dragen de hoop van hun ouders en ze vermijden de pijnlijke realiteit dat hun ouders het niet uitmaakt wie ze zijn. Ze gedragen zich alsof ze krijgen wat ze nodig hebben.

Ze krijgen te snel verantwoordelijkheid en geven hun afhankelijkheidsbehoeften te snel op. De ouders willen dat ze succesvol zijn voor hun eigen narcistische waardering.

Ouders bouwen hun kinderen hun ego op terwijl ze hun authentieke behoeftes ondermijnen. Ze zijn gewaardeerd om een vals zelf op te bouwen en zijn beloond om zichzelf te verkopen.

Er zijn 2 strategieen:

Ze worden verleidelijk en manipulatief of ze worden “overpowering”.

Het verleidelijke subtype doen alsof ze geven om. Uiteindelijk komen de mensen bij hen bedrogen en gebruikt uit.

Verleiding en charme: Ik weet wat je nodig hebt.Ik zal voor je zorgen.

Ze presenteren het imago dat het beste is voor het bereiken van hun doel.

Het overpower subtype: Als gevolg van de hulpeloosheid in situaties van misbruik en horror ontstaat dit subtype. Ze presenteren een imago om angst bij anderen los te maken. Zolang niemand weet wat er van binnen gebeurt dan zijn ze veilig en compenseren het gevoel van een verliezer te zijn.

Het verleidingssubtype maakt de juiste indruk, ze verkopen zichzelf en motiveren en beinvloeden mensen.

Ze hebben geleerd om mensen te controleren door mensen te beloven wat ze willen, beloven om hen te dienen en voor hen te zorgen. Politici vallen in dit subtypen.

Ze hebben angst voor mislukking. Van binnen voelen ze zich verliezers. Zwakheid toegeven is moeilijk voor ze en ze voelen zich helemaal alleen.

Ze tonen zich niet erg emotioneel en komen niet dichtbij omdat het gevoelens van afhankelijkheid oproept. Vrouwen zien de man in termen van status, power en geld. Mannen zien vrouwen voor hun fysieke schoonheid.

Er is sprake van woede en ontkenning. Werkelijke kracht is kwetsbaarheid. Het thema van bedrog als kind moet naar voren gebracht worden.