Overlevingsstijl 3 Vertrouwen

Vertrouwen:
Individueen met deze stijl zoeken macht en controle. Ze neigen competatief te zijn en geloven dat als ze aan de top geraken dat dat hun behoeften zal vervullen. Ze kunnen visionairs zijn en dynamieke leiders.

Vertrouwenstypes compenseren hun gevoelens van zonder kracht te zijn en gebrek aan controle door anderen pogen te controleren om hun eigen kracht te vergroten.

Ze houden ervan te domineren en ze kunnen liegen en bedriegen. Om het vermijden van kwetsbaarheid en hulpeloosheid tegen te gaan gebruiken ze boosheid, drugs, alcohol en in het ergste geval geweld.Boosheid is hun automatische emotie, is gemakkelijk beschikbaar en wordt gebruikt om anderen te intimideren.

Ontwikkeling van de vertrouwen overlevingsstijl.

Deze stijl ontwikkelt zich in familiesituaties waarin kinderen hun afhankelijkheid en hechting behoeften worden aangevallen, gemanipuleerd of tegen hen gebruikt.

Gemanipuleerd te zijn door egoistische ouders, individueen met deze overlevingsstijl associeren afhankelijkheid met gebruikt worden. Afhankelijkheid wat basaal is voor een kind, is een pijnlijke ervaring die gevaarlijk wordt voor de overleving van het zelf. Voor deze kinderen, de gevaren van afhankelijkheid kan vele vormen aannemen.

Hun afhankelijke behoefte worden gebruikt om ze te manipuleren.

Ze worden beloond voor het worden wie de ouders willen dat ze zijn en gestraft als ze daar niet in slagen.
De familie beloont vaak competativiteit en wordt aangemoedigd om haantje de voorste te zijn.

Ze worden beloond voor het nemen van verantwoordelijkheid voordat ze daar al klaar voor zijn en gestraft als ze geen verantwoordelijkheid nemen.. Ze worden gedwongen te snel op te groeien en zijn hun kindertijd onthouden.

Ze krijgen het script van de ouder om te voldoen en worden gedwongen een rol te spelen.
Ze krijgen kracht al op een jonge leeftijd. Ze worden vertrouweling van de moeder of het instrument van de vaders gefrustreerde dromen. Deze kinderen realiseren zich dat de liefde die ze gegeven wordt voorwaardelijk is voor het vervullen van hun ouders behoeften en dat het niet gerelateerd is aan wie ze werkelijk zijn. Ze voelen zich ongeliefd om hun ware zelf.

Het vertrouwen en afhankelijk zijn van anderen wordt geassocieerd met gebruikt te zijn en bedrogen te worden. Als volwassenen verwachten ze bedrog en zullen de juist daarom de eersten zijn die bedriegen.

Beloond worden voor verraad

De vertrouwen overlevingsstijl bij de volwassene

Er zijn 2 basisstrategieen die individueen met de vertrouwen overlevingsstijl gebruiken in hun worsteling om kracht te uit te oefenen: ze worden verleidelijk en manupulatief of worden overheersend.

Het verleidingssubtype

Individueen met de vertrouwen verleidingssubtype gebruiken een alsof strategie. Ze gedragen zich alsof ze geven om, alsof ze er voor anderen zijn, alsof ze houden van. Ze zijn experts in wat anderen nodig hebben. De alsof kwaliteit wordt weerspiegeld in hun kameleonhuid die ze kunnen aantrekken om alles voor iedereen te kunnen zijn. Vele mensen worden beetgenomen en geloven deze alsof presentatie van individueen met dit overlevingssubtype., maar op een gegeven moment realiseren ze zich dat ze gebruikt en bedrogen zijn door hen.

Ze weten wat mensen willen horen en zeggen het met overtuiging. Ze hebben een talent voor het vinden van mensen hun kwetsbaarheden en kunnen hen laten voelen alsof ze het middelpunt zijn van het universum. Ze kunnen vaardig:

Manipuleren of anderen manouvreren tot hun bevelen of verzoeken
Een charismatische aantrekkingskracht laten gelden.
Manipuleren door het beeld te laten zien dat het beste bij hun doelen past.
Verleiden en charmeren: Ik weet wat je nodig hebt. Ik zal voor je zorgen.

Het overheersende subtype

Het overheersende type ontwikkelt als gevolg van een extreme hulpeloosheid die ze ervaren hebben in situaties van horror en misbruik.Als kind, hun kleinigheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn tegen hun gebruikt en hun kwetsbaarheid wordt niet tolereerbaar. Op enig punt als ze ouder worden, draaien ze het om. Ze reageren op hun ouders misbruik, nooit meer, van nu af aan ben ik degene in controle. Ze nemen de controle en worden de misbruikers. Overheersende subtypes leven met een onderliggend gevoel van impotentie en krachteloosheid. In reactie pogen ze macht over anderen te krijgen door:
het ontwikkelen van fysieke kracht
het bouwen van imperiums en rijk en krachtig te worden
haantje de voorste te zijn
het verkrijgen van macht over anderen en dan het te gebruiken voor hun eigen doelen.
inspirerend vertrouwen in anderen en gebruiken het om ze te controleren
machtshonger en wellustig en comptetatief te zijn: altijd proberen bovenaan te staan.
Te hebben geleefd met een niet tolereerbare angst als kind, presenteren ze een beeld dat ontworpen is om angst bij anderen in te boezemen.

Identiteit

Ze zijn erg bezorgd over hun imago. Ze vertellen zichzelf als niemand maar weet wat in hen omgaat dat ze zich veilig voelen. Des te negatiever het verleidende subtype over zichzelf denkt des te harder moet het zijn best doen om het goede imago te behouden. Hoe angstiger overheersende subtypes zich voelen, des te meer doen ze hun best om angst in anderen op te roepen. Triest genoeg beide subtypes worden experts in het presenteren van een vals zelf omdat ze contact zijn verloren met hun gevoel van hunzelf.

Controle

Vertrouwensindividueen antwoorden op gecontroleerd en gemanipuleerd te zijn als kinderen door anderen te pogen te manipuleren. Hun basisangst is verlies van controle. Ze compenseren voor zich losers te voelen door altijd te moeten winnen en haantje de voorste te moeten zijn.

Individueen met het verleidingssubtype zijn goed in het maken van de juiste indruk, verkopen zichzelf en beinvloeden en motiveren andere mensen. Ze hebben geleerd andere mensen te controleren door hen te beloven wat ze willen, plechtig belovend om het te bedienen en voor ze te zorgen. Vewle religieuze leiders en politici vallen in deze categorie. Ze geven de de verschijning van betrokkenheid naar anderen maar hun commitment is niet oprecht. Terwijl ze claimen dat hun betrokkenheid egoloos is, hun doel is zelfverheerlijking.

Als hun controle bedreigd wordt, individieen zoeken toevlucht in extreem gedrag om zichzelf te versterken. Ze gebruiken drugs, alcohol, voedsel of sex of neigen naar agressief gedrag en zelfs geweld. Ze kunnen zelfs zelfdestructief worden als hun overlevingsstijl niet werkt.

Macht
Doordat ze zo onrealistsch speciaal gemaakt zijn door hun ouders, daarom ontwikkelen ze een grandioos zelfbeeld. Ze geloven dat ze speciaal zijn en voelen dat ze een missie in het leven hebben dat hen afzondert van anderen. Overheersende subtypes uitoefenen hun macht openlijk. Sommigen zijn machtig vanwege hun fysiek of expertise met wapens of martial arts, waar anderen geld, politieke verbindingen en invloed gebruiken om macht te vergaren en imperiums te bouwen.

Angst voor mislukking

Vertrouwenstypes zijn als de dood voor mislukking en falen. Alhoewel ze zichzelf overtuigen dat ze winnaars zijn van binnen voelen ze zich als losers. Zo hard werken om dat beeld te houden het is moeilijk voor hebn om zwakheid toe te geven tenzij ze dat kunnen gebruiken om macht over anderen te kunnen krijgen.

Vertrouwens individueen kunnen onuitputtend werken om hun doelen voor succes en macht te bereiken, omdat als ze niet succesvol het doel halen ze in de goot zullen komen.Werken om succesvol te zijn compenseert voor de machteloosheid en gebrek aan controle in hun vroege leven. De angst om alleen en hulpbehoevend achter gelaten te worden is een projectie naar de toekomst van de hulpeloosheid die ze als kinderen ervaren hebben.. Onder het beeld van kracht, voelen ze zich zonder kracht en daar ze niet afhankelijk van anderen kunnen zijn, voelen ze zich totaal alleen.

Relaties en seks

Deze individueen staan niet toe dat ze emotioneel dichtbij iemand komen omdat dichtbijheid gevoelens van afhankelijkheid aanwakkert en triggert de angst van gecontroleerd te worden, zoals in vroegere tijden. Ze blijven in een relatie zo lang ze voelen dat ze de controle hebben en hun partner succesvol kunnen domineren.Ze kiezen hiervoor vaak afstemmingstypes die graag dienen.

Zowel mannen als vrouwen gebruiken seksualiteit als een wapen en sex als een arena voor verovering. Vrouwen zien mannen in de vorm van status, macht en geld, ze gebruiken de sexuele verovering om mannen met een hoge status te verleiden om persoonlijke kracht te winnen. Mannen rangschikken vrouwen volgens hun fysieke schoonheid en verbeteren hun kracht met de seksuele verovering van de mooiste vrouwen.

Als ze met een liefdevolle partner zijn kunnen ze sadistisch of impotent worden of verbreken ze de relatie. Vertrouwenstypes worden ook aangetrokken door behoeftige partners wiens afhankelijkheid ze aanmoedigen. Afstemmingstypes zorgen voor hun partners en vertrouwenstypes willen macht over hun behoeftige partners.

Projectieve Identificatie

Dit vindt plaats als individueen hun niet gewenste interne staten en emoties op anderen projecteren, met als gevolg hebbende dat een persoon resoneert met deze negatieve staten alsof het van hunzelf was. De persoon die de projectie ontvangt realiseert niet dat hij of zij afgesneden negatieve staten van een ander internaliseert. Vertrouwenstypes gebruiken meesterlijk projectieve identificatie: ze behouden hun groter dan het leven beeld door anderen klein te laten voelen., hun behoefte om in controle te zijn door anderen dom te laten voelen en hun behoefte om krachtig zich te voelen door anderen krachteloos te laten voelen.

Ontkenning en rationalisatie

Deze individueen gebruiken ontkenning om de realiteit van hun levenservaring te ontkrachten. Ze behouden hun ontkenning door zich af te sluiten van hun lichamelijke ervaring. Daar in aanraking zijn met hun lichaam plaatst hen in aanraking met de schijn en leugen van hun leven, verdringen ze hun energie omhoog richting hun mind en vervangen ze redenatie en rationalisatie voor lichaamsbewustzijn. Ze worden aangetrokken naar zelfhulpsystemen die de mind over de materie versterken en de kracht van positief denken. Ze vermijden gevoelens van angst met vermijding, bedrog en gladheid. Als ze ermee geconfronteerd worden gebruiken ze woede en bombarie om de tafels om te draaien en als deze tactische zet niet werkt, worden ze paniekerig.

Ze hebben een kernangst voor kwetsbaarheid en bedrog.