Overlevingsstijl 1 Verbinding

Verbindings Overlevingsstijl

Deze types zijn afgesloten van hun lichaam van hunzelf en van relaties. Verbindingstypes hebben twee ogenschijnlijk verschillende omgaansstijlen of subtypes:

Het denkende subtype en het spirituele subtype.

Om de pijn van vroeg trauma te kunnen managen, disconnecten sommige individueen van hun lichaam en leven veeleer in hun hoofd. Ze waarderen denken en logica over gevoelens en emoties. Andere individuen neigen te leven in het energetisch veld in de meer etherische sferen.

Ze zijn beiden afgesloten van hun lichaam en als je vraagt wat ze voelen in hun lichaam vinden ze de vraag uitdagend, produceert het angst en of spanning en vaak onmogelijk om ze te beantwoorden.

Het is de eerste van de 5 overlevingsstijlen. Deze stijl ontwikkelt als het gevolg van een vroeg trauma en hechtingstrauma. Ten gevolge van dit vroege trauma het trauma blijft voortleven in de vorm van voortdurende “hoge opwindingsstaten”.

Onopgelost hoge opwinding/prikkeling wordt de bron van een ?meedogenloze, anoniem opzien(weerstand)? , een continu gevoel van dreigende veroordeling.

Ze vinden het moeilijk om om te gaan met de psycholigische en fysieke disregulatie van deze hoge niveaus van prikkeling. Ze gebruiken dissociatie om zich af te sluiten van de stress in hun lichaam. Ten gevolge hiervan wordt het individu achtergelaten met systematische disregulatie en een beperkte reikweidte van weerstand en veerkracht dat hen kwetsbaar maakt voor latere trauma’s.

Verdriet, pijn en de ontregeling die deze types hebben ervaren in hun leven hebben een impact op de psyche en identiteit.

Vroege shock en verbindingstrauma zorgt voor een ineengestorte template van psychologische, fysieke en persoonlijk functioneren. Zowel het denkende als het spirituele type sluiten zich af van hun lichamelijke ervaring en persoonlijke relaties.

Alhowel het in het begin beschermend werkt, verdragende afsluiting van het lichaam en andere mensen creeert disregulatie dat leidt tot psychologische en fysische symptomen.

Het denkende Subtype

Ze kunnen briljante denkers zijn maar neigen hun intelligentie om overduidelijk emotionele afstand te houden.

Het spirituele Subtype

Deze types spiritualiseren hun ervaring. Als gevolg van vroege trauma’s voelen ze zich niet welkom in de wereld en groeien op en geloven dat de wereld koud en liefdeloos is. Andere mensen worden als bedreiging gezien en zoeken daardoor naar spirituele verbinding. Ze zijn meer comfortabel met de natuur, dieren en voelen zich meer verbonden met God dan andere wezens. Door de pijn in hun leven worden ze vaak spirituele zoekers om zichzelf te overtuigen dat iemand van hen houdt. Als mensen het niet doen, dan God wel.

Ze zijn extreem gevoelig in zowel positieve als negatieve zin. Nooit belichaamd te zijn, hebben ze toegang tot energetische niveau’s van informatie waarbij minder getraumatiseerde wezens minder toegang hebben tot dit spectrum; ze kunnen vrij psychisch en energetisch afgestemd zijn op mensen, dieren en de omgeving kan zich (samenvloeiend en binnengedrongen) voelen door mensen hun emoties.

Ze zijn niet in staat hun omgevingsstimuli te filteren en ze zijn gevoelig voor licht, geluid, vervuiling, electromagnetische straling, aanraking, etc. daarom struggelen ze vaak met omgevingsgevoeligheden.

Identiteit

Ze voelen zich vaak angstige kinderen in een volwassen wereld. Ze ankeren zich in een bepaalde rol en voelen zich daar comfortabel.

Isolatie

Ze voelen zich alleen en geisoleerd zonder te realiseren dat ze menselijk contact vermijden. Sommigen zijn bewust van hun angst voor mensen maar geloven dat andere mensen de bron van hun dreiging zijn.

Ze zijn ambivalent. Ze hebben een intense behoefte aan contact en tegelijkertijd een extreme angst ervoor. Ze neigen zich terug te trekken of verbreken het contact in emotioneel verontruste of stresvolle situaties.

Groeistrategieen

Er is een functionele eenheid tussen de moeilijkheid van het voelen van het lichaam en emoties en de aangetaste capaciteit om persoonlijke verbinding aan te gaan. Verbinding aangaan is dan ook de uitdaging.

Focus niet op de symptomen zoals pijn, leegte en onrust maar verhoog de verbinding. Dit brengt meer organisatie in het zenuwstelsel. Uiteindelijk komen de symptomen aan de oppervlak.

Ga heel langzaam en subtiel contact aan door woorden, de mogelijkheid van oogcontact, gronding en orientatie! Reik de client aan het bewustzijn van een enorme lading die ze van binnenuit vasthouden zonder te veel te duwen in de richting van contact of gevoel.

Wrok en boosheid zullen aan de oppervlakte komen. Het is belangrijk dat ze het recht hebben om hun behoeften te uiten zelfs als er niet voldaan aan kan worden.

Verbindingstypen vrezen dat als hun agressie eruit komt dat het destructief zal zijn.

Verbindingstypen zijn in bevriezing gegaan om te kunnen overleven. Ze zijn gevoelige organismen wiens capaciteit tot intimiteit en onafhankelijkheid grotendeels beperkt is.

Om terug te keren tot hun levendigheid zullen ze wat in hun hoofd een bedreiging is voor hun overleving onder ogen moeten zien.

Ze zullen hun angst en spanning onder ogen moeten zien als ze zich commiteren aan relaties en het leven omdat het hun natuur is om zich terug te trekken.

Menselijk contact en warmte brengt expansie en levendigheid in het lichaam. Het doet de bevriezing smelten. Zodra shock energie losgelaten wordt, smelt de bevriezing langzaam en meer levendigheid is mogelijk.

Deze type mensen begonnen het leven met afwijzing en isolatie. Daar ten gevolge van zijn ze zelf geisoleerd, wijzen ze het zelf af en anderen. Het is belangrijk dat ze bewust worden van hun ongelijkheid tussen wat ze zichzelf aanpraten of vertellen en dat ze eenzaam zijn en contact willen en dat hun emotionele realiteit-dat ze contact vermijden omdat ze het te bedreigend vinden.

Bron: Healing Trauma Development L. Heller