Human Design

Human Design is een instrument die geschikt is als je op een kruispunt staat (wie ben ik, wat kan ik en wat kan ik niet). Het is een handleiding voor jouw dagelijkse leven.

Het is uitstekend geschikt voor studiekeuze, loopbaanontwikkeling, persoonlijke effectiviteit in bedrijven en HR activiteiten en bijv een uitzendbureau.

Het ondersteunt je bij het ontdekken van jouw Potentieel. Natuurlijk willen we allemaal ons potentieel realiseren, niet altijd lukt dat. Daar is natuurlijk wat aan te doen.

Human Design geeft jou een uniek ontwerp dat reeds vanaf jouw geboorte vastligt. Je hebt geen vragenlijst nodig, maar slechts jouw geboortegegevens!

johnchart

Human Design gaat over wie je werkelijk bent. het vertelt je over je kwaliteiten en valkuilen. Zowel de bewuste thema’s worden besproken als onbewuste thema’s. Ook bespreekt het de invloed van je omgeving en je levensthema. Het laat zien tot welke energie en kwaliteiten je van nature consistent toegang hebt en welke niet.

Het is een gebruiksaanwijzing voor Jezelf en het is de routekaart voor de rest van je leven.

Als je bekend raakt met het HD, zul je zien of je een leven leeft overeenkomstig met je ontwerp.

Human Design gaat uit van TAP:

Je ontdekt je:
Type:
Er zijn binnen het HD vier menstypen met een bijbehorende strategie. Het type is afhankelijk van de centra die gedefinieerd zijn.
Autoriteit:
Hoe je het beste beslissingen maakt.
Profiel:
Het HD profiel is een portret van je natuurlijke manier van zijn en orientatie in het leven. Het is de derde sleutel om een fundamenteel deel van je te ontcijferen, na je type en autoriteit. Je profiel completeert het plaatje. Het toont hoe je met het leven omgaat en andere mensen. Je profiel geeft de meest overtuigende en inzichtvol gevende schermafdruk.

en tot slot je Levensthema.

Hoe werkt een analyse?
Je kunt aan de hand van je geboortegegevens, tijd, plaats en dag je type, autoriteit, profiel en levensthema ontdekken. Dit doe je door naar http://www.humandesignforusall.com te gaan en of mij te vragen het rapport te downloaden.

Vervolgens kan ik een rapport voor je maken en bestuderen en bespreken we gedurende een persoonlijke sessie jouw rapport en hoe je dit moet interpreteren.

Normaal gesproken kost een rapport en analyse 175 euro. De eerste 20 aanmelders kunnen echter voor 40 euro een analyse krijgen. De analyse neemt maximaal een uur qua tijd in beslag. Dus meld je snel aan via patrickbaijards@gmail.com.