Focus en aandacht!

We hebben gezien wat aandacht is. Focus. Het is Waar en Hoe we focussen.

Hoe belangrijk is aandacht?

We weten dat een kind dat voedsel en onderdak krijgt, maar geen aandacht krijgt zich niet normaal ontwikkeld. We hebben aandacht nodig.

Het is voedsel. Even belangrijk als voedsel.

De vraag is welke vorm van aandacht. We weten dat een bepaalde vorm van aandacht in een familiedynamiek iemand ziek kan maken.

De vraag is hoeveel van jullie komen uit goed functionerende familie. Ze deden hun best, maar er was arrogantie, onwetendheid, trauma, verwarring…..

En we hebben dat overleefd.

In ons allen zijn een aantal automatische onbewuste gewoontes van overleven die spelen. Het speelt in ons allemaal. We zeggen vaak mijn pijn, mijn…..maar eigenlijk het behoort aan niemand van ons.

Het issue is dat zodra we denken dat het van ons is , we identificeren ons ermee, dat onze hele systeem ervan af wil, het wil oplossen of veranderen.

We merken nauwkeurig op hoe ze spelen.

Bron: Isaac Shapiro