Vrijheid en dan?

Wat ga ik nu doen, nu ik vrij ben?

Je moet een scheppbevrijding3er worden. Je moet een bepaalde creativiteit vinden die aan je vrijheid beantwoord, anders is de vrijheid leeg. Je moet of iets creëren of iets ontdekken. Breng je potentieel tot verwerkelijking of ga naar binnen om je jezelf te vinden, maar doe iets met je vrijheid.

Vrijheid is enkel een kans voor je. Ze is geen doel op zich. Ze geeft je slechts de volledige kans om alles te doen wat je wilt.

Wanneer je vrij bent en je je droevig voelt, komt dat omdat je deze kans nog niet benut hebt.

Meditatie is genoeg, muziek is genoeg, beeldhouwen is genoeg, dansen is genoeg, liefde is genoeg. Maar doe iets met je vrijheid. Blijf niet gewoon zitten met je vrijheid, anders word je droevig.

Word een ware Rebel en wees Vrij

REBEL.001Deze wereld is een hele mooie wereld, maar hij bevindt zich in de verkeerde handen. Ga er niet tegen vechten.

Ik leer geen revolutie., ik leer rebellie en het verschil is groot. Revolutie is politiek, rebellie is religieus. Revolutie vereist dat je jezelf organiseert als een partij, als een leger en vecht tegen de vijand. Rebellie betekent dat je rebelleert als individu, dat je uit deze gang van zaken stapt. Als steeds meer mensen zich terugtrekken, kan de wereld gered worden. Dat is echte revolutie-a-politiek.

Als steeds meer mensen aan de oude mind en zijn manieren ontsnappen, als steeds meer mensen liefdevol worden, niet eerzuchtig, hebzuchtig, niet langer geïnteresseerd zijn in machtspolitiek, in prestige, het oude verrotte spelletje opgeven, en je leven vanuit jezelf gaat leven dan is dit de enige manier om het oude te vernietigen.

Als miljoenen ontkomen aan de handen van politici, sterven de politici vanzelf. Als je vecht, word je zelf politicus.

Alle politieke revoluties hebben zo volkomen gefaald, dat alleen blinden erin kunnen blijven geloven. Met miljoenen mensen moeten we drop outs worden. Je blijft in de maatschappij leven, maar vergeet de eerzucht, je vergeet de hebzucht. Je leet in de maatschappij als een onbelangrijk persoon. Dan kun je genieten van het leven en het leven vieren. En door het leven te vieren en te genieten, verbreid je golfjes extase naar andere mensen. We moeten deze wereld veranderen door het leven te vieren, door te dansen, door te zingen, door muziek, door meditatie, door liefde. Niet door strijd.

Aan het oude moet beslist een eind komen. Maar ik praat niet over de oude structuur van de maatschappij, ik praat over de oude structuur van je mind.

Een enkel persoon die zich transformeert, zijn aanwezigheid wordt een katalysator.

Dit is de rebellie die ik leer. geef je oude structuur op, geef je oude hebzucht op, geef je oude idealisme op. Word een rustige, meditatieve, liefhebbende persoon. Dans wat meer, en kijk dan wat er gebeurt.

Vreugde is besmettelijk en zo is het ook met droefheid. We zijn niet van elkaar gescheiden..

Wanneer je tegen iets vecht, word je reactionair-want het is een reactie. Je raakt geobsedeerd door iets, je bent ertegen en dan gaat het je domineren.

Osho

 

Ware vrijheid

vrijheid.001

De meest innerlijke essentie van vrijheid is dat je vrij van het verleden bent, dat je vrij bent van de toekomst. Vrijheid is vrij zijn van verbeelding, wensen en verlangens, die trekken je naar de toekomst. Noch het verleden bestaat, noch de toekomst. Alles wat je in handen hebt is het heden.

Vrijheid is je eigen individuele zaak. Het is volkomen subjectief. Als je alle troep van het verleden eruit gegooid hebt, en alle verlangens en ambities voor de toekomst, ben je op ditzelfde moment vrij-net zoals een vogel in de lucht, is de hele hemel van jou. Misschien is de hemel niet de grens.

Ik zeg je dat het heden de enige werkelijkheid is die bestaat. De toekomst is je verbeelding en het verleden is je herinnering. Ze bestaan niet.

Osho

 

Stilte is aan het woord

stilte.001Stilte gaat vooraf aan alles. In stilte kan alles verschijnen; geluid, verhalen, ideeën, gevoelens, emoties, dingen, objecten en zelfs het lichaam.

Stilte gaat uit van het niet benoemen van concepten. Alles is feitelijk leegte. Wat we gedaan hebben is de dingen een naam gegeven. We hebben het geconceptualiseerd en vastgezet in separate dingen. We leven in een idee van afzondering, maar dat is feitelijk een droom. We zijn allen ondoorgrondelijk verbonden met elkaar. Sta daar maar eens bij stil.

Een boom is verbonden met zuurstof, water en zijn omgeving. Wij zijn echter ook verbonden en geen eigenaar van de dingen die wij menen te doen. Ademen en naar de wc gaan gaat vanzelf. En om te ademen moet het hele universum samenwerken!

Alle problemen worden dan ook gecreëerd door deze conceptualisering en identificering.

Wil je de onderlinge verbinding, vrede en stilte ook ontdekken als jouw ware bron? Vanaf zondag 22 november worden er elke zondag bijeenkomsten gehouden in Zaanstad, Koog aan de Zaan vanaf 19 uur tot 21 uur.

De bijeenkomsten bestaan uit 3 onderdelen.

-Het samen zijn in stilte eventueel aangevuld met lichaamswerk.
-Een onderzoek in tweetallen waarbij de vraag wie ben ik centraal staat en er dingen gedeeld kunnen worden en er oordeelloos geluisterd wordt.
-In een cirkel zitten waarbij 1 persoon in de lege stoel mag gaan zitten en vanuit stilte ieders aandacht krijgt en kan ontvangen. Deze gelegenheid wordt als een warm bad door deelnemers ervaren.

Door deze eenvoudige bijeenkomsten bemerk je hoe je steeds meer in aanwezigheid kunt zijn en je kunt verdiepen in de stilte.

Voor info, adres en verplicht aanmelden email je naar patrickbaijards@gmail.com.

De kosten bedragen 2 euro voor de thee en hapjes.

 

 

 

 

 

Vrede is al hier

In dit ene moment is vrede, hier en nu. Niet in het verleden en niet in de toekomst. Stop maar voor 1 moment en voel van binnen wat er in je gebeurt. En stop dan ook volledig.

 

 

 

 

 

 

 

Velen kennen wel vredige momenten, maar zijn niet in staat dit te leven vanwege hun zelfbeeld. Een zelfbeeld is ontstaan vanuit overgeërfde informatie, informatie vanuit de zwangerschap, opvoeding, school en maatschappij. Alles wat jou feitelijk verteld is, is niet origineel en pertinent niet waar.

Je ouders hebben je Piet genoemd en allerlei gedragingen aangeleerd zodat je vanuit de eenheid bent verdwenen in een wereld van objecten, in een ik en de ander. Dit beeld veroorzaakt scheiding, terwijl je innerlijke natuur verbonden is met alles en iedereen. Je staat niet los van de natuur, het water, de zuurstof, de bomen, etc. Sta eens stil bij het feit wat er voor nodig is om jou te kunnen laten ademen. Alles is verbonden met elkaar, maar het probleem is dat we dit kwijt geraakt zijn. Aldus zo lijkt het.

Wie is Piet dan wel of persoonlijker gezegd Wie ben jij dan wel?

Een ervaring wordt ervaren vanuit de 5 zintuigen en komt en gaat. Zelfs het lichaam kan ervaren worden. Ervaringen verschijnen in bewustzijn. Dat bewustzijn is altijd aanwezig. Als je aandacht hiernaar verschuift, dan ontdek je de vrede, de ontspanning vanuit zichzelf. De identificatie met gedachten,verhalen, ideeën, emoties en gevoelens trekken je hieruit weg.

Dit is het spel dat gespeeld wordt. Het leven kan daarom grappig zijn of tragisch. Door dit moment niet te onderkennen leven we vanuit een egostructuur dat op zoek is naar plezier en pijn wil vermijden. Het zoekt naar dingen buiten zichzelf.

Wie interesse heeft in ontspanning, vrede, verbinding is welkom op een van mijn avonden.

vrede.001

 

 

 

Niets doen

Life is not a doing

Vorig jaar tijdens de stilteretraite interpreteerde ik niets doen met een energetisch gevoel en dat ik niets hoefde te doen. Het gevolg daarvan was dat er een luiheid en passiviteit in me ontstond. Vooral als ik alleen was. Het voelde als een zwaarte, lichtelijk gespannen en  gedissocieerd aan. Een nieuw concept was ontstaan.

Dit jaar tijdens de stilteretraite heb ik twee weken lang de Feldenkrais oefeningen **meegedaan.  En dat leverde me veel op. Maar om terug te komen op dat niets doen, ik ontdekte bij mijn leraar Isaac Shapiro dat niets doen een letting in, allowing in was. Een toestaan, een naar binnen komen. Vaak zegt hij: laat het licht in je ogen naar binnen komen.  Net alsof je ogen gaten zijn en het licht naar binnen komt. Tijdens een sessie met een Australische dame ontdekte ik de eerste stap naar het lichamelijk naar binnengaan.

Tijdens de stilteretraite ben ik weinig alleen geweest. De ruimte daarvoor ontbrak mijns inziens. Nu ik thuiskwam, ervaarde ik problemen en het hele gevoel was weg. Mijn hart stroomde niet. Het stukje alleen zijn was nog niet geintegreerd. Nu ik veel rust en werkelijk toeliet kon mijn hart weer gaan stromen. Ik heb een sleutel ontdekt die zeer waardevol is en helpt met de weg naar binnen te gaan.

**Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) ontwikkelde zijn methode in de jaren 30 van de 20ste eeuw. Hij studeerde mechanica en natuurkunde.
Zelf in het bezit van de zwarte band was hij oprichter van de eerste judoschool in Parijs. Deze achtergrond en zijn intense belangstelling voor de vroege ontwikkeling van het kind, biologie en taal bundelde hij om weer zonder pijn te leren lopen na een ernstige knieblessure.
Hij ging zich meer en meer verdiepen in de functie van het zenuwstelsel, in het bijzonder met betrekking tot beweging. Hieruit ontstond in de loop van vele jaren de Feldenkrais Methode.

 

Een uitnodiging voor dit Moment 

Dit moment is alles wat we hebben.

Te wachten om te genieten noemen we lijden.

Laten we Nu genieten.

Het geschenk van elkaars aanwezigheid.

Voor geen enkele reden.

Onvoorwaardelijk zonder te willen.

Niet te willen oplossen, veranderen, bekritiseren,beoordelen,

te analyseren of zich te ontdoen van iets.

Het niet geven van een advies.

Gewoon om hier te zitten.

Hier en nu.

Wetende dat de antwoorden in onszelf zijn.

Als we Stil en Samen Zijn.

Komt de Liefde en stroomt ze.

Totaal vers, fris en spontaan.

Wat ook kan verschijnen mag alles is welkom hier.

Niet opstaan met het idee van wat moet ik doen vandaag.

Dat is wat ons stress geeft.

Opstaan met het idee  vandaag volop te genieten en liefde te delen vandaag.

 

Het delen van Leven, levende Liefde.

Om samen te zijn als de liefde.

Liefde te zijn.

Geliefd te zijn.

Gezien worden.

Enkel zijn.100% jezelf.

Dit is wat ik wil delen.meet

 

Verlichting en belichaming

seenHet eerste startpunt is het ervaren van wie je werkelijk bent en wakker worden uit het zelfbeeld wat je over jezelf hebt. Ik heb al bij diverse “leraren” bijeenkomsten bijgewoond en er was er maar 1 die aandacht besteed aan de belichaming van je zelf.

Bij de retraites die ik bij hem gevolg heb, kwam naar voren dat er ontwikkelingsprocessen zijn in de volledige belichaming. Zelf heb ik al een tweetal ervaringen gehad, waaruit klaar helder werd wie ik ben. In de stilteretraites ben ik echter patronen in mezelf tegengekomen, die de belichaming tegenhouden, dan wel dat er nog overlevingsstijlen in mij nogal zichtbaar zijn. Dat is dan ook de reden dat ik momenteel zo geinteresseerd ben in onze overlevingsstijlen en hoe we in een zachte manier deze overlevenstrauma’s aan de oppervlakte kunnen brengen. NARM en Somatic Experience zijn hier fanatastische methodes voor.

Onderstaand stuk komt uit een artikel die ik met interesse heb gelezen.

Ontwaken heeft invloed op het lichaam! In de non dualiteits wereld word dat nogal eens ontkend. Levendig zijn betekent namelijk het hebben van een lichaam.

Adyashanti een van de richtingwijzers zegt zelf: Uiteindelijk is alles een droom , maar toch moet je nog steeds met het lichaam omgaan. Het is nog steeds hier. Je kunt het een droom noemen, maar het doet nog steeds pijn als je je hoofd stoot.

Waarom zijn we niet klaar om dit te horen?

Ik stel voor dat we bang zijn om toe te geven onze lichamen de belangrijke spelers in het ontwaken , want dat suggereert dat we kunnen zorgen voor ons voertuig. Maar toegeven dat is als toegeven dat we misschien de zorg voor deze planeet ook in ogenschouw moeten nemen. Het is makkelijker om het lichaam en de planeet als illusie te ontslaan.

Maar ik weet ook dat dit lichaam zich opnieuw bedraadt. Dit voertuig is zich aan het fine- tunen. En ja, ik ben aan het leren . Rust meer, mediteer regematig, eet beter. Zorg teder voor je kostbare lichaam , deze supergeleider

Bron: http://theawakeneddreamer.com/2014/09/18/why-we-are-not-ready-for-the-full-bodied-truth-of-awakening-and-crucify-those-who-tell-it/</h4>